søndag 26. februar 2012

Bevegelse og Rytme

Denne oppgaven har vi hatt parallelt med "Fotopolymer". Rytme og Bevegelse er en oppgave der vi skulle lage en abstrakt komposisjon ved hjelp av foto og digitale hjelpemidler hvor vi skulle fokusere på elementene bevegelse, gjentakelse og rytme i linjer, former og farger.

Bildet mitt heter Sånn er livet og er mest preget av svart-hvit kontrasten og linjene i bildet. Jeg redigerte bildet i Photoshop ved å justere blant annet Contrast og Britness Contrast. Bildet mitt tar for seg både rytme gjennom gjentakelse i bildet, og bevegelse i dråpen. Tittelen til bildet har jeg kommet frem til gjennom historien bildet skal fortell. Bildet viser hvordan livet har opp og nedturer, men at det alltid er et lys i tunnelen.
I svart-hvitt(endelige resultat)


I farger 


Oppgaven var todelt og da vi hadde skrevet ut bildet i A3 format, skulle vi skrive en rapport hvor vi beskriver og forklarer det estetiske i bildet og begrunner valgene våre.

Fotopolymer- fotoetsing

I den siste tiden har vi jobbet med fotoetsing.
Dette er en trykkmetode som går på dyptrykk, så sverten legger seg i fordypningene i platen (de områdene med mest kobberfarge).

Det har vært en lang og omfattende prosess som startet med at vi valgte ulike temaer vi skulle ta bilder til, som arkitektur, bevegelse og rytme, gammelt etc. Vi kunne også bruke tidligere bilder vi har tatt.
Jeg valgte et bilde fra "gammelt"-gruppa og et fra gruppa som het stemning.De utvalgte bildene

Videre redigerte vi bildene og gjorde de om til svart-hvitt, for så å printet de ut på overhead ark i formatet som kobberplatene vi skulle bruke, var på.
Kobberplaten måtte vi pusse og vaske for så å legge på et lysømfintlig film, før vi kunne begynne med belysningen.

Når vi skulle belyse måtte vi være i et mørkerom med uv-lys. Det første vi gjorde var å belyse med raster, et ark med hull på, i 2,50 min. Deretter mbelyste vi med overheadutskriften (motivet) i 2,45-2,50 min. Denne tiden varierte litt ut ifra hvor mye mørke partier det var i bildet. Når vi hadde belyst for andre gang, tok vi av mylarlaget på plata 8det andre laget av den lysømfintlige filmen. Videre måtte vi vaske ut polymene med en blanding laget av 1,5 bruskork krystallsoda og 1 l vann. Vi la plata i vannet og strøk forsiktig over med en svamp til kobberet ble synlig. Så skylte vi platen i lunket vann og hvis kobberet hadde kommet nok frem, sprayet vi på med eddik for å stoppe fremkallingen. Hvis ikke kobberet hadde kommet nok frem kunne vi ta på mer av blandingen. Vi avsluttet belysningsprossen ved å føne plata tørr og legge den ut i dagslyset for herding.Belysning i belysningsskapet
Fremkalling i blandingen, kan se at kobberet kommer frem

Skylling


TørkingFerdig tørket og klar til herding

Når vi skulle trykke brukte vi 230 grams ark. Disse rev vi opp så de passet til platene, og la i bløt i litt varmere enn lunket vann. Deretter klipte vi opp små pappbiter som vi brukte til å føre på sverta, som vi videre brukte til å skrape sverta av igjen. Deretter dro vi av sverta med papir, til det kun lå igjen i de belyste gropene. Det var viktig å dra papiret rett over plata, og ikke krølle papiret så vi ikke lagde mønster eller tok vekk trykksverta fra gropene.
Videre prøvetrykte vi til vi fikk noenlunde dreisen på trykkingen.

Etter spennende prosess med mange prøvetrykk valgte jeg de trykkene jeg ble mest fornøyd med av hvert motiv og satte på passpartout.
Det har vært en morsom oppgave med mye nye læring som jeg føler jeg har fått mye ut av og som jeg gjerne kan tenke meg å gjøre igjen. 

fredag 25. november 2011

Bilde og Tekst

Nå har vi jobbet med sammensetningen av bilde og tekst i Photoshop. Etter litt forberedende arbeid hvor vi lekte oss med bokstaver og en PowerPoint gjennomgang med generell informasjon om bokstaver, komposisjon, lesbarhet og signaler, begynte vi med den første oppgaven. 
Vi skulle finne en tekst, sitat, dikt sang eller liknende, og sette det sammen med et bilde vi syntes passet godt til ordene.
Her er noen av mine sammensetningerI oppgave 2 skulle vi lage julekort. Vi skulle kombinere egne bilder med tekster, uten engler og nisser.
Med lite snø, mildt klima, og en peis som er fjernet var det vanskelig å ta bilder som kunne assosieres med jul. Jeg hadde heller ikke mange vinterbilder fra før av, så det ble litt stjeling av bilder fra venner.I den siste oppgaven skulle vi lage en plakat for et arrangement, et produkt, en begivenhet eller en opplevelse.
Jeg lagde da en plakat hvor jeg og mine venner søker jobber til inntekt for russebil.

Ikke veldig sprudlende og spennende, men med et saklig uttrykk som forhåpentligvis skiller seg ut og blir en kontrast til de andre hvite plakatene. 

mandag 14. november 2011

Skjønnhet kommer innenfra

Denne gangen har vi hatt om bildeanalyse. Vi skulle velge et mediebilde som skulle analyseres konnotativt og denotativt, og fremlegges foran klassen. Da vi fikk oppgaven tenkte jeg umiddelbart på dette bildet som jeg ved en tilfeldighet oppdaget i fjor, og lagret fordi det gjorde så inntrykk. 
Under ser dere en glogsterside jeg lagde som et alternativ til PowerPoint. 


fredag 14. oktober 2011

Linotrykk


Vi har fått i oppgave å lage monotrykk av et portrett. Jeg valgte et bilde av moren min og resultatet er avbildet er lengre ned på siden. For å kunne sette i gang med utskjæringen i linoplaten måtte jeg bearbeide bildet i Photoshop. Der brukte jeg blant annet en funksjon som het Cutout under Artistic. deretter brukte jeg blåpapir til å trykke omrisset av formene fra bildet til linoplata.
 
Etter utkjæringen skulle vi trykke. De første trykkene ble gjort på kladdepapir(billigpapir) og når utprøvingen var ferdig trykte jeg på rispapir(finere papir). Første gang vi trykte var det kun svart vi fikk bruke, den andre gangene var det med farger. Utstyret man trenger er:
Et bilde
Photoshop
Blåpapir
Blyant
Linoplate
Kniver(til skjæring)
Et billig papir
Rispapir
Trykksverte
Glassplate
Valse
Presse
Da jeg trykte la jeg et par kladdepapir underst, så linoplaten med rispapir oppå, og deretter et ark, pluss skumgummi.

Det siste jeg gjorde med trykkene var å sette på parspatur på de fineste trykkene i svart og farge. 

søndag 11. september 2011

Dette er meg

Vi fikk i oppgave å beskrive oss selv med bilder av objekter. Noen er frie med organiske former, andre er systematiske med rette former. Hvordan er jeg? Jeg lagde en liste over konkrete personlige objekter og abstrakte ting jeg kunne ta bilde av. 
Jeg tok mange bilder, redigerte de beste og samlet de til en collage. 
Noe av det jeg har tatt bilde av er hunden min, en bamse, gitar, rose osv.

onsdag 7. september 2011

Monotrykk

Dette er den første oppgaven vi har fått i trykk og foto. Den gikk ut på at vi skulle lage tre forskjellige monotrykk. Det første trykket skulle vi spikke en trepinne som vi skulle lage mønster med, på bilde nr. 2 skulle vi bruke noe vi fant ute f.eks. gress, mose eller blader. På det tredje bilde kunne vi velge fremgangsmåte selv.

Utstyret jeg brukte:
  • Plexiglass
  • Glassplate

  • Valse
  • Skrape til blanding og fordeling av trykksverte
  • Maling

  • Dyptrykkspapir
  • Kladdepapir

  • Pinne
  • Blomst
  • Tørkepapir

Jeg begynte med å fordele trykksverta på glassplata. Deretter brukte jeg skrapen til å blande fargene eller fordele de rene fargene. Deretter rullet jeg valsa i sverta så det ble godt fordelt utover rulla og rullet den videre over plexiglasset så malingen ble fordelt over det som skulle dekkes. Når plexiglassplaten var dekket med maling og jeg hadde skrapt av med pinne, tatt på blomster, papir eller lignende var den klar til å trykkes. Da la man først to kladdeark underst, deretter la jeg glassplata med maling. Oppå plexiglassplaten la jeg dyptrykkspapiret som hadde blitt vætet i ca. to minutter og så tørket. Videre la jeg to kladdeark over dyptrykkspapiret igjen. For at papiret ikke skulle ryke la jeg to lag med skumgummi mellom arkene, pressa og rullet frem og tilbake til malingen hadde blitt trykket over til dyptrykkspapiret. Samme prosess ble brukt til alle tre trykkene. 


                                               
Trykk nr.2 (med noe fra naturen)