søndag 26. februar 2012

Bevegelse og Rytme

Denne oppgaven har vi hatt parallelt med "Fotopolymer". Rytme og Bevegelse er en oppgave der vi skulle lage en abstrakt komposisjon ved hjelp av foto og digitale hjelpemidler hvor vi skulle fokusere på elementene bevegelse, gjentakelse og rytme i linjer, former og farger.

Bildet mitt heter Sånn er livet og er mest preget av svart-hvit kontrasten og linjene i bildet. Jeg redigerte bildet i Photoshop ved å justere blant annet Contrast og Britness Contrast. Bildet mitt tar for seg både rytme gjennom gjentakelse i bildet, og bevegelse i dråpen. Tittelen til bildet har jeg kommet frem til gjennom historien bildet skal fortell. Bildet viser hvordan livet har opp og nedturer, men at det alltid er et lys i tunnelen.
I svart-hvitt(endelige resultat)


I farger 


Oppgaven var todelt og da vi hadde skrevet ut bildet i A3 format, skulle vi skrive en rapport hvor vi beskriver og forklarer det estetiske i bildet og begrunner valgene våre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar