søndag 26. februar 2012

Bevegelse og Rytme

Denne oppgaven har vi hatt parallelt med "Fotopolymer". Rytme og Bevegelse er en oppgave der vi skulle lage en abstrakt komposisjon ved hjelp av foto og digitale hjelpemidler hvor vi skulle fokusere på elementene bevegelse, gjentakelse og rytme i linjer, former og farger.

Bildet mitt heter Sånn er livet og er mest preget av svart-hvit kontrasten og linjene i bildet. Jeg redigerte bildet i Photoshop ved å justere blant annet Contrast og Britness Contrast. Bildet mitt tar for seg både rytme gjennom gjentakelse i bildet, og bevegelse i dråpen. Tittelen til bildet har jeg kommet frem til gjennom historien bildet skal fortell. Bildet viser hvordan livet har opp og nedturer, men at det alltid er et lys i tunnelen.
I svart-hvitt(endelige resultat)


I farger 


Oppgaven var todelt og da vi hadde skrevet ut bildet i A3 format, skulle vi skrive en rapport hvor vi beskriver og forklarer det estetiske i bildet og begrunner valgene våre.

Fotopolymer- fotoetsing

I den siste tiden har vi jobbet med fotoetsing.
Dette er en trykkmetode som går på dyptrykk, så sverten legger seg i fordypningene i platen (de områdene med mest kobberfarge).

Det har vært en lang og omfattende prosess som startet med at vi valgte ulike temaer vi skulle ta bilder til, som arkitektur, bevegelse og rytme, gammelt etc. Vi kunne også bruke tidligere bilder vi har tatt.
Jeg valgte et bilde fra "gammelt"-gruppa og et fra gruppa som het stemning.De utvalgte bildene

Videre redigerte vi bildene og gjorde de om til svart-hvitt, for så å printet de ut på overhead ark i formatet som kobberplatene vi skulle bruke, var på.
Kobberplaten måtte vi pusse og vaske for så å legge på et lysømfintlig film, før vi kunne begynne med belysningen.

Når vi skulle belyse måtte vi være i et mørkerom med uv-lys. Det første vi gjorde var å belyse med raster, et ark med hull på, i 2,50 min. Deretter mbelyste vi med overheadutskriften (motivet) i 2,45-2,50 min. Denne tiden varierte litt ut ifra hvor mye mørke partier det var i bildet. Når vi hadde belyst for andre gang, tok vi av mylarlaget på plata 8det andre laget av den lysømfintlige filmen. Videre måtte vi vaske ut polymene med en blanding laget av 1,5 bruskork krystallsoda og 1 l vann. Vi la plata i vannet og strøk forsiktig over med en svamp til kobberet ble synlig. Så skylte vi platen i lunket vann og hvis kobberet hadde kommet nok frem, sprayet vi på med eddik for å stoppe fremkallingen. Hvis ikke kobberet hadde kommet nok frem kunne vi ta på mer av blandingen. Vi avsluttet belysningsprossen ved å føne plata tørr og legge den ut i dagslyset for herding.Belysning i belysningsskapet
Fremkalling i blandingen, kan se at kobberet kommer frem

Skylling


TørkingFerdig tørket og klar til herding

Når vi skulle trykke brukte vi 230 grams ark. Disse rev vi opp så de passet til platene, og la i bløt i litt varmere enn lunket vann. Deretter klipte vi opp små pappbiter som vi brukte til å føre på sverta, som vi videre brukte til å skrape sverta av igjen. Deretter dro vi av sverta med papir, til det kun lå igjen i de belyste gropene. Det var viktig å dra papiret rett over plata, og ikke krølle papiret så vi ikke lagde mønster eller tok vekk trykksverta fra gropene.
Videre prøvetrykte vi til vi fikk noenlunde dreisen på trykkingen.

Etter spennende prosess med mange prøvetrykk valgte jeg de trykkene jeg ble mest fornøyd med av hvert motiv og satte på passpartout.
Det har vært en morsom oppgave med mye nye læring som jeg føler jeg har fått mye ut av og som jeg gjerne kan tenke meg å gjøre igjen.